Puszcza Kozienicka - Lasy Królewskie

PuszczaKozienicka.pl - portal informacyjno-turystyczny regionu Puszczy Kozienickiej. Informacje, aktualności, zdjęcia, ścieżki przyrodnicze i szlaki turystyczne.
 

Ważniejsze wydarzenia z historii Puszczy Kozienickiej

XI wiek - założenie Sieciechowa;

1155 r. - pierwsze wzmianki o Radomiu (bulla papieża Hadriana IV);

XII wiek - wylesienia wzdłuż Wisły; założenie Magnuszewa, Ryczywołu, Świerży, Gniewoszowa, Kozienic, Lesiowa, Tczewa i Jedlni;

1320 r. - przypisanie terenów Puszczy do starostwa radomskiego;

1347 r. - Kazimierz Wielki wydaje statuty wiślickie zachęcając do osiedlania się w Puszczy;

przełom XIV i XV wieku - panowanie Władysława Jagiełły, przejazdy króla na trasie Wilno-Kraków, rozwój Jedlni;

1409 r. - mistrz Jarosław z Zakroczymia buduje na przystani w Kozienicach most łyżwowy, który następnie zostaje spławiony do Czerwińska; po moście tym wojska polskie przeprawiają się pod Grunwald;

1430 r. - król Władysław Jagiełło wydaje w Jedlni uchwałę Neminem Capitivabimus (nisi iure victum) („statut jedlneński”);

1.1.1467 r. - w Kozienicach rodzi się Zygmunt I Stary;

1489 r. - hołd wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Hansa von Tiffena w Radomiu;

1505 r. - sejm w Radomiu i uchwała „Nihil Novi”;

1554 r. - pierwsza lustracja Puszczy;

1607 r. - powstanie ekonomii kozienickiej;

1772 r. - lokacja Augustowa i Stanisławie;

1794 r. - atak Rosjan na fabrykę karabinów w Kozienicach, przystąpienie Kozienic do Insurekcji Kościuszkowskiej;

XIX wiek - rozpad ekonomii kozienickiej, około 40% powierzchni Puszczy trafia w ręce prywatne;

1831 r. - klęska Rosjan między Nowa Wsią a Majdanem;

1863-1864 r. - Powstanie Styczniowe, działalność partii Czachowskiego o Kononowicza na terenie Puszczy;

X.1914 r. - bitwa pod Anielinem — Laskami;

1939 r. - bitwa pod Świerżami, rozbicie niemieckiej kolumny łącznościowej przez „Hubala”;

1943-1945 r. - działalność partyzancka AK i BCH.

Ważniejsze wydarzenia z historii leśnictwa Puszczy Kozienickiej

1784 r. - oddzielenie gospodarki leśnej od folwarcznej;

1786 r. - nadleśniczy Sewerynowicz wykreśla pierwszą mapę Puszczy;

1794 r. - Karol Mehling sporządza instrukcję gospodarki leśnej dla Puszczy;

1795-1809 r. - zabór austriacki, dotkliwa dewastacja lasów;

1805 r. - urządzanie lasu według austriackiej taksy kameralnej;

1810-1811 r. - urządzanie lasu, podział Puszczy na obręby i oddziały (oparte na instrukcji polskiej);

1901-1902 r. - podział leśnictwa Kozienice na leśnictwa Kozienice, Radom i Garbatka;

1927-1930 r. - definitywne urządzanie lasu pod kierunkiem Teodora Zielińskiego;

1962 r. - utworzenie rezerwatu "Zagożdżon”;

1970-1976 r. - I rewizja urządzania lasu;

1978 r. - utworzenie rezerwatu „Ponty”;

1980 r. - utworzenie rezerwatu „Brzeźniczka”;

1982 r. - utworżenie rezerwatów; Ciszek, Jedlnia, Załamanek i Pionki;

1983 r. - utworzenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego 1984-1991 r. - II rewizja urządzania lasu;

1985 r. - utworzenie rezerwatu Ługi Helenowskie, Miodne;

1994 r. - utworzenie rezerwatu Krępiec;

1994 r. - powołanie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Puszczy Kozienickiej”;

1997 r. - V Kongres Leśników Polskich, utworzenie ścieżki przyrodniczo-leśnej „Śródborze”;

1999 r. - utworzenie rezerwatu „Ponty-Dęby”;

2000 r. - utworzenie rezerwatów: „ Źródła Królewskie”, „Leniwa”;

2001 r. - III rewizja urządzania lasu; utworzenie ścieżki dydaktycznej „Królewskie Źródła”;

2002 r. - utworzenie rezerwatu „Guść”;

2003 r. - nowa siedziba biura Nadleśnictwa Kozienice, posadzenie I Dębu Pamięci

2007 r. - V Konferencja Ministrów UE na temat: Procesu Ochrony Lasów w Europie;

2008-2009 r. - utworzenie ścieżki dydaktycznej „Podgaje"

---

Tekst pochodzi z tablicy informacyjnej znajdującej się na terenie ścieżki "Królewskie Źródła".

Zobacz także