Puszcza Kozienicka - Lasy Królewskie

PuszczaKozienicka.pl - portal informacyjno-turystyczny regionu Puszczy Kozienickiej. Informacje, aktualności, zdjęcia, ścieżki przyrodnicze i szlaki turystyczne.
 

Rezerwat to miejsce chroniące najlepiej zachowane zabiorowiska leśne. Jest on miejscem występowania wielu chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Wśród piętnastu takich obszarów utworzonych w Puszczy Kozienickiej pierwszym był rezerwat "Zagożdżon" utworzony staraniem wielkiego miłośnika Puszczy Kozienickiej i badacza prof. Ryszarda Zaręby.

Rezerwat "Miodne" nazwą nawiązuje do silnie rozwiniętego w średniowieczu w tej części Puszczy Kozienickiej pszczelarstwa, mającego w Jedlni swoją sidzibę.

Czytaj więcej: Miodne

Rezerwat "Ługi Helenowskie" to kompleks kilku bagien i torfowisk, zwanych przez miejscową ludność "ługami" tworzącymi krajobraz przypominający syberyjską tundrę.

Czytaj więcej: Ługi Helenowskie