Puszcza Kozienicka - Lasy Królewskie

PuszczaKozienicka.pl - portal informacyjno-turystyczny regionu Puszczy Kozienickiej. Informacje, aktualności, zdjęcia, ścieżki przyrodnicze i szlaki turystyczne.
 

Rezerwat "Ługi Helenowskie" to kompleks kilku bagien i torfowisk, zwanych przez miejscową ludność "ługami" tworzącymi krajobraz przypominający syberyjską tundrę.

O rezerwacie

Rezerwat "Ługi Helenowskie" położony jest w południowej części Puszczy Kozienickiej, w lasach uroczyska Miodne (Nadleśnictwo Zwoleń). Rozciąga się wzdłuż drogi do wsi Podgóra do wsi Helenów. Właśnie od wsi Helenów pochodzi druga część nazwy rezerwatu. Pierwsza czyli ługi to lokalna nazwa bagien używana przez miejscową ludność. W pobliżu położony jest inny, ciekawy (choć o całkowicie innym charakterze), rezerwat Miodne.

Rezerwat utworzono w 1985r. W celu ochrony kilku rozległych torfowisk wysokich tworzących ciekawy krajobraz oraz posiadających ogromne walory przyrodnicze. Na rezerwat składa się największe z torfowisk (26ha) o nazwie „Ług Tczowski – Wielki Ług”, prawie idealnie okrągły „Okrągły Ług” oraz „Ług Helenowski” a także kilka mniejszych bagien rozrzuconych pomiędzy nimi.

Łatwodostępny dla miłośników przyrody i turystów z uwagi na bliskość tras samochodowych w tym szosy Radom-Zwoleń-Puławy i przystanku autobusowego w miejscowości Podgóra. Dla uatrakcyjnienia wyznaczonej ścieżki przyrodniczej i ułatwienia obserwacji zbudowana została platforma widokowa na jednym z brzegów Tczowskiego Ługu.

Torfowiska

Torfowiska wysokie tworzą się w bezodpływowych zagłębieniach terenu, pomiędzy wydmowymi wzniesieniami. Zasilane są jedynie wodą opadową gromadzącą się właśnie w tych zagłębieniach. Cechą charakterystyczną takich bagien jest ich wygląd czyli lekko wyniesiona ponad otaczającą ją wodę poduszka utworzona z mchów torfowców. Bagna porośnięte są trzcinami oraz karłowatymi sosnami i krzewinkami tworzącymi krajobraz przypominający tundrę. Z okolicy „Ługów...” wypływa rzeczka Zwoleńka.

Flora i fauna

W rezerwacie występuje rzadka roślinność min. fiołek błotny, borówka bagienna, odstraszające mole bagno zwyczajne i jedna z najrzadszych i najciekawszych roślin, owadożerna rosiczka okrągłolistna stanowiąca postrach owadów. Poza tym spotyka się także żurawinę błotną oraz pięknie kwitnącą czermień błotną... dużo tego błota:)

Otaczający torfowiska charakterystyczny bagienny bór sosnowy skrywa w swoich ostępach wiele zwierząt a wśród nich dziki oraz wszędobylskie lisy.

Mając wiele szczęścia spotkać możemy łosia przemierzającego niedostępne części bagien dzięki swoim długim nogą i szerokim kopytom.

Najpiękniejszym i przejmującym zjawiskiem rezerwatu jest klangor żurawi gniazdujących bezpiecznie na niedostępnych dla drapieżników wysepkach.

W ostatnich latach zaobserwować można coraz częściej stada jeleni (kiedyś bardzo liczne, czego dowodem jest występowanie tego szlachetnego zwierzęcia w logo i oznaczeniach nadleśnictw i instytucji zajmujących się lasami Puszczy) oraz usłyszeć możemy złowrogie krakanie kruka.

W Puszczy Kozienickiej znajduje się jeszcze jeden rezerwat chroniący torfowiska i bagna o nazwie „Okólny Ług”.

Autor bloga: Wojtek Stawarz
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Inne artykuły które mogą Cię zainteresować...

Rezerwat "Miodne" nazwą nawiązuje do silnie rozwiniętego w średniowieczu w tej części Puszczy Kozienickiej pszczelarstwa, mającego w Jedlni swoją sidzibę.

Rezerwat "Ługi Helenowskie" to kompleks kilku bagien i torfowisk, zwanych przez miejscową ludność "ługami" tworzącymi krajobraz przypominający syberyjską tundrę.

Użytek ekologiczny o numerze 110 znajduje się nieopodal siedziby Nadleśnictwa Zwoleń. Chroni on śródleśny staw oraz łąkę, otoczone przez podmokłe lasy olchowe.

Mapa