Puszcza Kozienicka - Lasy Królewskie

PuszczaKozienicka.pl - portal informacyjno-turystyczny regionu Puszczy Kozienickiej. Informacje, aktualności, zdjęcia, ścieżki przyrodnicze i szlaki turystyczne.
 

Ścieżka "Królewskie Źródła" to sztandarowy punkt na mapie turystycznej Puszczy Kozienickiej, odwiedzany przez turystów z calej Polski.

Ścieżka ta jest jednym z elementów programu edukacji ekologicznej w Nadleśnictwie Kozienice. Jej położenie w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu „Źródło Królewskie" i rzeki Zagożdżonki pozwala poznać piękno tego zakątka Puszczy Kozienickiej, oraz zapoznać się z zagadnieniami i dotyczącymi gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Kozienice.

Na początku trasy ścieżki znajduje się tablica poglądowa Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Kozienickiej" z zasadami zachowania się w lesie. Zadaszenia turystyczne na ścieżce zapewnią schronienie przed deszczem i pozwolą na odpoczynek w trakcie jej zwiedzania.

Na trasie znajdują się następujące punkty tematyczne:

1. Opis i mapa ścieżki

2. Kolejka wąskotorowa

3. Drzewostan zagospodarowany

4. Las o charakterze naturalnym

5. Przełom Zagożdżonki

6. Gony bobrowe

7. Ptaki

8. Królewskie Źródła

9. Ochrona przyrody

10. Jak rośnie las?

11. Sposoby odnawiania lasu

12. Stare spały

13. Ochrona lasu przed szkodliwymi owadami

Długość trasy ścieżki wynosi 3 km, jej pokonanie zajmie ok. 2-3 godziny. Przedstawienie podstawowych informacji na poszczególnych punktach edukacyjnych umożliwia samodzielne zwiedzenie ścieżki. Ścieżka na całej długości jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Zasady użytkowania ścieżki dydaktycznej "Królewskie Źródła"

• Pobyt na obiekcie jest bezpłatny i może odbywać się:

- od 1.04. do 30.09. w godz. od 7.00 do 22.00

- od 1.10. do 31.03. w godz. od 8.00 do 17.00

Prosimy o przestrzeganie godzin pobytu na obiekcie.

• Obowiązuje zakaz wjazdu na teren obiektu wszelkimi pojazdami mechanicznymi, zaprzęgowymi, rowerami (nie dotyczy wózków inwalidzkich).

• Palenie ognia może odbywać się tylko w miejscu wyłącznie do tego wyznaczonym.

• Za pobyt i bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialni są opiekunowie. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialni są opiekunowie.

• Przebywanie na obiekcie grup zorganizowanych tylko za okazaniem pisemnej zgody Nadleśnictwa.

• Teren ścieżki jest monitorowany.

Każdy korzystający z obiektu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Na terenie obiektu zabrania się:

• Zaśmiecania.

• Niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin.

• Niszczenia urządzeń i obiektów turystycznych oraz znaków i tablic.

• Hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych.

• Puszczania psów luzem.

• Korzystania z otwartego płomienia.

• Jazdy konno.

• Wchodzenia na dachy i górne elementy konstrukcji obiektów.

• Korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem

Za ewentualne urazy wynikłe z nieprawidłowego korzystania z urządzeń gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

---

Tekst i mapa pochodzą z tablicy informacyjnej znajdującej się na terenie ścieżki.

Zobacz także

Autor bloga: Wojtek Stawarz
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Inne artykuły które mogą Cię zainteresować...

W południowej części Puszczy Kozienickiej zwanej „Uroczyskiem Miodne” znajduje się wiele pomników przyrody. Poza rezerwatami, dużym skupiskiem pomnikowych drzew jest okolica wsi Poręba.

Ścieżka składa się z 15 przystanków (tablic, w formie znaków z daszkiem), na których zaprezentowano gatunki drzew rosnących w lasach Nadleśnictwa Zwoleń.

Rezerwat "Miodne" nazwą nawiązuje do silnie rozwiniętego w średniowieczu w tej części Puszczy Kozienickiej pszczelarstwa, mającego w Jedlni swoją sidzibę.

Mapa